گزارش کار آزمایشگاه میکروبیولوژی 2 و فیزیولوژی جانوری شمارش RBC به روش دستی

گزارش کار:

آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری و میکروبیولوژی 2

موضوع :

شمارش RBC به روش دستی

   زمان :

دوشنبه 10/7/92 ساعت 15:15

تهیه کننده :

حامد اقازاده

 

 

 

مقدمه :

RBC (Red Blood Cell) سلولهای قرمز خون هستند که از مهمترین وظایف آنها اکسیژن رسانی به همهء نقاط بدن است و بیشترین سلولهای خونی را تشکیل می‌دهند. RBC ها سلولهایی بدون هسته و مقعر‌الطرفین هستند. در شرایط طبیعی قطر آنها 7 تا 8 میکرون می‌باشد. اگر اندازه سلول کوچکتر از 6 میکرون باشد میکروسیت و اگر بزرگتر از 9 میکرون باشد، ماکروسیت نامیده می‌شوند. حضور گویچه‌های قرمز با اندازه‌های مختلف در خون را Anisicytosis و حضورشان با اشکال متفاوت در خون را Poikilocytosis می‌نامند، که در شرایط پاتولوژیک دیده می‌شوند.

تعداد RBCها در حالت طبیعی در خون زنان کمتر از مردها و معادل 3.6 تا 5.5 میلیون در هر میکرولیتر است، حال آنکه تعدادشان در خون مردان 4.1 تا 6 میلیون در هر میکرولیتر می‌باشد. نسبت حجم سلولهای خون به کل خون برحسب درصد را هماتوکریت می‌نامیم. هماتوکریت در زنان سالم و بالغ 45 - 35 درصد و در مردان سالم و بالغ 50 - 40 درصد می‌باشد.

گلبولهای قرمز سلولهایی مقعرالطرفین و قابل انعطاف هستند که ضمن عبور از مویرگها بهم چسبیده و به صورت میله‌ای استوانه‌ای درمی‌آیند که رولکس (Rouleaux) نامیده می‌شود. شکل ویژه و انعطاف پذیری زیاد RBC را، به پروتئینهای محیطی ویژه‌ای نسبت می‌دهند که به سطح داخلی غشای آنها چسبیده‌اند. برخی از بیماریهای ارثی خون مانند کروی یا بیضی شکل بودن RBC از نقص پروتئینهای فوق ناشی می‌گردد.

روش کار :

ابتدا مقداری از محلول هاین در شیشه ساعت ریختیم. سپس لوله لاستیکی مکنده را به انتهای ملانژور متصل کرده و با مکش خون را تا علامت 5/0 روی ملانژور بالا کشیدیم. با خم کردن لوله لاستیکی مکنده از خالی شدن ملانژور جلوگیری کردیم و بلافاصله سر ملانژور را در شیشه ساعت قرار دادیم و محلول هایم را تا علامت ۱۰۱ (بعد از برامدگی ملانژور) بالا کشیدیم تا به رقت 1 به 200 برسیم. بعد از حصول این نسبت، ملانژور را به مدت 3 الی 5 دقیقه در دستگاه shaker قرار دادیم.

در مدت زمان حرکت دستگاه یک لامل تمیز را روی لام نئوبار گذاشتیم به طوری که از لبهء پایینی کمی فاصله داشته باشد. بعد از پایان زمان مورد نظر ملانژور را برداشته و قطرهء اول را دور ریخته و قطره دوم را نزدیک به لبهء لامل قرار دادیم. پس از اینکه قطره به زیر لامل کشیده شد، نمونه آمادهء مشاهده زیر میکروسکوپ است.

 با عدسی x10 مربع های R را پیدا کرده و با عدسی x40 تعداد RBCها در این 5 مربع را شمارش کردیم ( برای شمارش گلبولهای قرمز از روی لام هماسیتومتر از مربع وسط که خود شامل 25 مربع کوچک است استفاده میکنیم و معمولا 5 مربع از 25 مربع شمارش میشود).

عدد به دست آمده (تعداد RBCها در مربع های R) را در 5 ضرب کردیم تا تعداد حدودی RBC در هر 25 مربع را بدست آوریم. سپس حاصل را در فاکتور رقت(200) ضرب و بر حجم هر مربع R (004/0) تقسیم کردیم.

محاسبات :

 

 

 


/ 0 نظر / 130 بازدید