آزمایشگاه فیزیولوژی گزارش کار

به نام خدا 

نام نویسنده :

حامد افازاده

گزارش کار:

آزمایشگاه فیزیولوژی 

موضوع :

 

  زمان آزمایش :

دوشنبه 1/7/92 ساعت 15:15

 

 

فهرست مطالب

 • جلسات اول تا هفتم 
 • بررسی انتقال مایعات از سلول های آوند چوبی(جلسه اول) ................................................................................................2
 • بررسی ساختار بلوری شکل اگزالات کلسیم در پوست موز (جلسه دوم) ...............................................................................................5
 • سنجش پتانسیل اسمزی (جلسه سوم) ..............................................................................................7
 • بافت اپیدرمی- سنجش تاثیر غلظت محیط بر روی روزنه ها (جلسه چهارم) ............................................................................................10
 • بررسی تـــــــــــــعرّق(جلسه پنجم) ..............................................................................................13
 • بررسی نفوذ پذیری غشاء (جلسه ششم) ...........................................................................................17
 • اثر اسید و باز بر آنتوسیانین (جلسه هفتم) ............................................................................................20
 • جلسات هشتم تا سیزدهم (دکتر شبرنگی)
 • اندازه گیری پتانسیل آب در یک بافت گیاهی (جلسه هشتم) ..........................................................................................22
 • بررسی عناصر معدنی در عصاره گیاه اسفناج (جلسه نهم) ..............................................................................................25
 • جلسه دهم
 •  بررسی وجود آنزیم آلفا آمیلاز .............................................................................................27
 • بررسی عنصر ازت در خاک گلدان .........................................................29
 • جلسه یازدهم
 • بررسی نفوذ پذیری غشا در شرایط مختلف محیطی .........................................................................................30
 • بررسی تغییرات رنگ آنتوسیانین در برگ در شرایط مختلف pH ...........32
 • جلسه دوازدهم
 • نفوذپذیری غشای پلاسمایی تحت تاثیر کاتیون ها ..................................33
 • بررسی هورمون جیبرلین روی جوانه زنی و رشد دانه رُستها .....................34
 • بررسی طیف نوری در رنگ دانه ها (جلسه سیزدهم)........................................................................................36

 

 

 

بررسی انتقال مایعات از سلول های آوند چوبی

 • تئوری آزمایش
 • آوند چوبی نوعی بافت هادی در گیاهان است که وظیفهٔ ترابری آب و مواد محلول در آن را بر عهده دارد.آوندهای چوبی هدایت آب و مواد معدنی (شیرهٔ خام) را از ریشه‌های گیاه به برگ‌های آن بر عهده دارد.
  سلول‌های آوندهای چوبی ضخیم هستند و قبل از آن که هدایت آب و مواد معدنی را بر عهده بگیرند، غشای سلولی، هسته و سیتوپلاسم خود را از دست می‌دهند. تنها قسمت باقی‌ماندهٔ این سلول‌ها دیوارهٔ سلولی است.
  از انواع آوندهای چوبی می‌توان به تراکئید‌ها اشاره کرد که در همهٔ گیاهان آوندی یافت می‌شوند. این نوع از آوندهای چوبی باریک و طویل هستند و در قسمت انتهایی شکل مخروطی پیدا می‌کنند.
  گیاهان گلدار نوع دیگری از آوندهای چوبی را نیز دارند که عناصر آوندی نامیده می‌شوند. عناصر آوندی گشادتر از تراکئیدها هستند و در پایانهٔ خود دارای منافذ بزرگی هستند که این منافذ امکان جریان سریع‌تر آب را بین عناصر آوندی فراهم می‌کنند.

 

 • مواد و وسایل مورد نیاز آزمایش
 • ساقه کرفس
 • تیغ
 • متیلن بلو
 • میکروسکوپ
 • لام
 • لامل
 • آب ژاول
 • آب مقطر

 

 • شرح آزمایش
 • ابتدا یک برش ضخیم (حدودا 1 سانتی متر) از ساقه کرفس گرفتیم. در شیشه ساعت مقداری رنگ متیلن بلو ریختیم. سپس برش ساقه کرفس را به نحوی در شیشه ساعت گذاشتیم که در متیلن بلو غوطه ور نشود و بخش کمتری از ساقه وارد محلول رنگی شود.
 • پس از گذشت 30دقیقه برش های نازکی از ساقه کرفس گرفتیم و همین طور که از قسمت انتهایی به قسمت ابتدایی بررسی کردیم شاهد رنگی بودن آوند های چوبی بودیم.
 • همان طور که در عکس هایی که در ادامه آورده شده است مشخص است . در برش هایی که مربوط به قسمتی است که کامل در محلول متیلن بلو قرار گرفته است کل سطح کرفس رنگی است اما قسمت های انتهایی تر(بالاتر) را که مشاهده می کنیم، فقط دسته آوند های چوبی رنگی است.

 

(برش عرضی قسمت های انتهایی)

 • نتیجه گیری
 • آن چه که پس از گذر زمان مشخص می شود سرعت بیش تر انتقال مواد در آوند چوبی است

 

 

بررسی ساختار بلوری شکل اگزالات کلسیم در پوست موز

 • تئوری آزمایش
 • به طور کلی عمل واکوئل ها حفظ سلول می باشد. واکوئل ها همانند لیزوزوم ها، کیسه های غشاداری هستند که به دستگاه غشایی درونی تعلق دارند. واکوئل ها شکل ها و اندازه های متفاوت و همچنین اعمال گوناگون دارند. واکوئل غذایی با لیزوزوم همکاری دارد. واکوئل مرکزی در سلول گیاهی را به عنوان یک لیزوزوم بزرگ عمل می کند. واکوئل مرکزی بزرگ به رشد سلول گیاهی از طریق جذب آب کمک می کند و نیز می تواند مواد شیمیایی حیاتی و یا محصولات دفعی متابولیسم سلولی را در خود، ذخیره نماید. واکوئل های مرکزی در گلبرگ های گل ممکن است رنگدانه هایی را داشته باشند که در جذب حشرات گرده افشان، نقش دارند. در برخی از گیاهان این واکوئل ها دارای سم هایی هستند که گیاه را در برابر جانوران گیاه خوار حفاظت می کند.
 • از جمله ترکیباتی که در شیره ی واکوئل وجود دارد می توان به اگزالات کلسیم اشاره کرد که به شکل دسته ای بلوری(کریستالی)هستند.

 

 • مواد و وسایل مورد نیاز آزمایش
 • پوست موز
 • تیغ
 • میکروسکوپ

 

 • شرح آزمایش
 • ابتدا یک برش نازک از پوست موز تهیه کردیم. و زیر میکروسکوپ مشاهده کردیم. در ادامه شکل مشاهده شده با بزرگنمایی 10برابر آمده است.

     

 

سنجش پتانسیل اسمزی

 • تئوری آزمایش
 • اسمز هم مشابه انتشار است. اما مربوط به آب (مولکول های حلال) می شود. در واقع نیرویی که مولکول های آب  به واحد سطح  غشا وارد می کنند را پتانسیل اسمزی گویند.
 • برای محاسبه پتانسیل اسمزی از فرمول وانت هوف استفاده می کنیم:

 

ü   = 273+ 20

 

 • مواد و وسایل مورد نیاز آزمایش
 • ظرف شیشه ای (پلیت)
 • ساکارز
 • آب
 • کلم قرمز
 • تیغ
 • عصاره ی کلم

 

 • شرح آزمایش
 • برای ساختن محلول با غلظت های مختلف از رابطه زیر استفاده می کنیم:

 

 

  

 • برای بدست آوردن رابطه غلظت و پتانسیل اسمزی در 6 ظرف شیشه ای اپی درم کلم قرمز را قرار دادیم که یکی از ظرف های نمونه شاهد بود و 5 ظرف دیگر به ترتیب غلظت های 0.3، 0.4،0.5،0.6 و 0.9 مولار بودند.
 • تصویر نمونه ها در ادامه آمده است:

 

 

 • پاسخ به سوالات:
 • در کدام غلظت، واکوئل ها مشابه نمونه شاهد است؟
 • همان طور که از فرمول وانت هوف می توان نتیجه گرفت و در عکس ها مشخص است با افزایش غلظت محیط، سلول ها کوچک تر می شوند. بنابراین کم ترین غلظت(0.3مولار) مشابه نمونه شاهد است.
 • کدام غلظت، ایزوتونیک است؟
 • غلظت ایزوتونیک متعلق به عصار کلم قرمز (شاهد) است. اما از بین 5 نمونه غلظت موجود در آزمایش هر چه غلظت کم تر باشد به ایزوتونیک نزدیک تر است(0.3 مولار).

 

 

 

بافت اپیدرمی (سنجش تاثیر غلظت محیط بر روی روزنه ها)

 • تئوری آزمایش
 • در بسیاری از گیاهان خشکی وجود کوتیکول بر روی اپیدرم، آنها را نسبت به آب و گازها غیر قابل نفوذ کرده است که ارتباط آنها تنها از طریق روزنه ها صورت می گیرد. گیاهان در اندام های هوایی خود یعنی برگ ها و ساقه منافذی را جهت عبور جریان هوا دارند. این منافذ در برگ ها (و ساقه های جوان) به صورت روزنه و در ساقه با ساختار دیگری به نام عدسک شناخته می شوند. این منافذ محل هایی هستند که در واقع باعث خروج بخار آب و ورود CO2 می شوند. دیواره سلول های گیاهی از سلولز، سایر پلی ساکارید ها و پروتئین ساخته شده است که همانند حصیری عمل می کند. با برخورد نور به سلول ها آب از سطح آنها بخار می شود و به فضای میان سلول ها می رود که در بالا یا پایین این فضاها (بیشتر پایین) روزنه ها قرار دارند و محل تبادل این گازها خواهند بود.
 • هر روزنه از دو سلول نگهبان روزنه (Guard cell) تشکیل شده است که معمولا توسط سلول های همراه احاطه شده اند. این سلولها از سلولهای اپیدرمی منشاء گرفته و از آنها کوچکتر است . دارای سیتوپلاسم فراوان ، هسته درشت ، واجد نشاسته و کلروفیل فراوان ، لوبیایی شکل و دارای یک روزنه یا منفذ (Ostiole) میباشد. در واقع سلولهای روزنه از نظر فیزیولوژی بسیار فعال می باشند . زیر روزنه فضای خالی وجود دارد که توسط بافت پارانشیمی احاطه می گردد که به آن اتاق زیر روزنه (Substomatal chamber) میگویند . در شرایط محیطی مرطوب سلولهای روزنه در اثر جذب رطوبت متورم شده (تورژسانس) و منفذ آن باز می شود . در شرایط محیطی خشک سلولهای روزنه آب خود را از دست داده و پلاسمولیز می شود که نهایتاً منجر به بسته شدن منفذ می گردد. دلیل باز و بسته شدن معکوس سلولهای روزنه عدم یکنواختی ضخامت دیواره سلولی می باشد . ضخامت در دیواره های داخلی سلولهای روزنه بیشتر از دیواره های خارجی آن می باشد . در برخی از گونه های گیاهی روزنه نسبت به سطح اپیدرم بیرون زدگی دارد مانند سرخس آنمیا و برخی دیگر در بشره فرو رفته می باشند همانند گونه صبرزرد و در اغلب گونه ها هم سطح با اپیدرم گیاه می باشد.

 

 • مواد و وسایل مورد نیاز آزمایش
 • ظرف شیشه ای (پلیت)
 • قند
 • آب
 • اسفناج
 • تیغ

 

 • شرح آزمایش
 • ابتدا با برش های طولی نازکی از اپیدرم برگ گیاه اسنفناج تهیه کردیم. سپس با توجه به رابطه ی زیر:
 • غلظت های 0، 0.2، 0.4، 0.6، 0.8 و 1 مولار را تهیه کردیم.
 • برش های برگ اسفناج را در محلول های تهیه شده قرار دادیم. پس از گذشت زمان مورد نظر با بزرگنمایی 40برابر لام های تهیه شده را مشاهده کردیم.
 • شرح نتایج به دست آمده در جدول زیر است:

غلظت(مولاریته)

درصد روزنه های بسته

0

30

0.2

30

0.4

40

0.6

20

0.8

30

1

40

 • جهت محاسبه درصد های جدول بالا تعداد 10عدد از روزنه های هر لام را شمارش کردیم و با توجه به فرمول زیر به دست آوردیم:

 

 • پرسش آزمایش
 • آیا تغییر غلظت باعث بسته و یا باز شدن روزنه ها می شود؟
 • آن چه که از نتیجه آزمایش انجام شده می شود استنباط کرد، عدم وابستگی این دو متغیر یعنی غلظت و بازوبسته بودن روزنه به هم دیگر است. و می توان گفت مهم ترین عوامل تاثیرگذار نور و دماست.

 

 

 

 

بررسی تـــــــــــــعرّق

 • تئوری آزمایش
 • خروج آب از قسمتهای هوایی گیاه به صورت بخار آب تعرق نامیده می‌شود. اما تعرق انواع مختلف دارد. برگ اندام اصلی و عمده تعرق است و قسمت اعظم تعرق از میان روزنه‌های آن انجام می‌شود، لذا این نوع تعرق را تعرق روزنه‌ای می‌نامند. مقدار کمی بخار آب از برگها و ساقه‌ها بوسیله تبخیر مستقیم از طریق یاخته‌های اپیدرمی و از میان کوتیکول خیلی نازک آنها خارج می‌شود که این پدیده را تعرق کوتیکولی می‌گویند. مقدار آبی که از طریق روزنه خارج می‌شود، خیلی زیاد است. همچنین خروج بخار آب می‌تواند از طریق عدسکهای ساقه‌های چوبی یا عدسکهای میوه انجام شود که تعرق عدسکی نامیده می‌شود.
 • نقش تعرق در جذب آب از ریشه
  تعرق باعث می‌شود که پتانسیل آب برگ به پتانسیل آب ریشه کاهش یابد. حوالی ظهر اختلاف پتانسیل آب ‌برگ نسبت به ریشه به بیشترین مقدار خود می‌رسد. در این هنگام سرعت و شدت جذب آب توسط ریشه نیز بیشترین مقدار را دارا است. اگر منحنی تعرق و منحنی جذب آب در ساعات مختلف شبانه روز را با هم مقایسه کنیم خواهیم دید که تغییرات هماهنگی را نشان می‌دهد. یعنی هر چقدر تعرق بالاتر باشد به همان اندازه هم شدت جذب آب نیز بالاتر است. زمانی که تعرق صورت می‌گیرد، پتانسیل آب ریشه منفی تر از خاک است و پتانسیل برگ منفی‌ تر از ریشه و پتانسیل جو منفی تر از برگ است.
  در نتیجه جریان آبی از خاک به طرف اتمسفر ، از طریق گیاه برقرار می‌شود که باعث انتقال مواد محلول مورد نیاز گیاه همراه با صعود آب می‌شود. هر گاه پتانسیل آب جو افزایش یابد و جو از آب اشباع شود، جذب آب توسط سیستم ریشه‌ای و انتقال شیره خام در آوندهای چوبی به حداقل رسیده و یا متوقف می‌شود. در موقع شب نیز که روزنه‌ها بسته‌اند، تعرق به حداقل می‌رسد و انتقال شیره خام نیز تقریبا متوقف می‌شود. تعرق در واقع باعث ایجاد یک فشار منفی می‌شود که می‌تواند صعود شیره خام را حتی تا ارتفاع بیش از 100 متر در درخت غول موجب شود.
 • مکانیسم تعرق در برگها
  واکوئلهای تمام یاخته‌های زنده برگ پر از آب هستند. همچنین پروتوپلاسم و دیواره یاخته نیز از آب اشباع است. آب از راه آوندهای چوبی رگبرگها به برگ می‌رسد. آب دیواره‌های مرطوب یاخته‌های بخار شده به جو درونی فضاهای بین یاخته‌ای وارد می‌شود. این حالت ممکن است از هر سطحی که مرطوب باشد، به جو پیرامون رخ دهد. فضاهای بین یاخته‌ای شبکه ، ارتباطی درونی با ساختار بعدی برگ ایجاد می‌کند که بوسیله بخار آب اشباع می‌شوند و یاخته آخری بخار آب را در هوایی که کمتر اشباع شده ، پخش می‌کند. تعرق روزنه‌ای از طریق تبخیر سطحی دیواره‌های یاخته‌ای که در محدوده فضاهای بین یاخته‌ای قرار دارند و همچنین از بخار آبی که از فضاهای بین یاخته‌ای از طریق روزنه وارد می‌شود، انجام می‌گردد.
 • اهمیت تعرق
  نیروی مکشی ایجاب شده در صعود شیره خام کمک می‌نماید.
  با تاثیر بر روی فشار انتشار ، بطور غیر مستقیم پدیده انتشار در یاخته‌ها را کمک می‌کند.
  در جذب آب و مواد کانی توسط ریشه‌ها موثر است.
  در تبخیر آب اضافی کمک می‌کند.
  نقش مهمی در انتقال مواد غذایی از قسمتی به قسمت دیگر گیاه دارد.
  دمای مناسب جهت برگها را حفظ می‌کند.
  با تاثیر بر باز و بسته شدن روزنه‌ها ، بطور غیر مستقیم در فتوسنتز و تنفس اثر می‌کند.
  در پراکندگی انرژی اضافی دریافت شده از خورشید توسط گیاهان موثر است.

 

 

 

 

 • مواد و وسایل مورد نیاز آزمایش
 • یک گلدان گیاه
 • محلول کلرید کبالت
 • چند تکه کاغذ
 • سوزن
 • شیشه ساعت
 • پاکت پلاستیکی
 • آون
 • کلرید کلسیم
 • ترازو

 

 • شرح آزمایش
 • ما به دو روش به بررسی تعرق پرداختیم:
  1. جمع کردن و توزین بخار آب حاصل از تعرق
  2. روش کلرید کبالت

  جمع کردن و توزین بخار آب حاصل از تعرق
  با این روش می‌توان میزان تعرق به مقدار کم را در گیاهان که در هوای بسته و هوای آزاد رشد می‌کنند، اندازه گرفت. در روش هوای بسته گیاهی را با گلدان در زیر سرپوش می‌گذارند که در آن ظرف کوچکی حاوی مقدار کلرید کلسیم (CaCL2) با وزن مشخصی قرار دارد. افزایش وزن کلرید کلسیم ، مقدار آب خارج شده از گیاه را معلوم می‌کند. در روش هوای آزاد ، گیاه در محفظه‌ای قرار دارد که هوای مرطوب از آن عبور می‌کند.
  هوای مرطوب پس از ورود به محفظه از یک طرف از داخل ظرفی حاوی کلرید کلسیم بی آب عبور می‌کند. رطوبت آن بوسیله کلرید کلسیم جذب می‌گردد و از طرف دیگر از بخش واجد گیاه نیز عبور می‌کند و سپس وارد ظرف دیگری می‌شود که محتوی کلرید کلسیم است. با توجه به اینکه وزن کلرید کلسیم قبل از شروع آزمایش تعیین شده است، می‌توان مقداری از آب خارج شده از گیاه را که بوسیله کلرید کلسیم جذب گردیده ، تعیین کرد. ضمنا با عبور دادن هوای آزاد و مرطوب ، شرایط طبیعی گیاه نیز رعایت شده است.
  در این آزمایش که مقدار کلرید کلسیم اولیه 5 گرم بود پس از قرار دادن شیشه ساعت محتوی ماده مذکور زیر محفظه و دوباره وزن کردن وزن آن به 5.05 گرم تغییر کرد.

  روش کلرید کبالت
  اساس این روش استفاده از کاغذ آغشته به کلرید کبالت (CoCL2) است (تهیه شده با محلول 3% کلرید کبالت). این کاغذ اگر خشک باشد، آبی رنگ است و وقتی مرطوب گردد، صورتی رنگ می‌شود. هنگام آزمایش ، رنگ کاغذ ابتدا آبی است و به تدریج صورتی رنگ می‌شود و میزان تغییر رنگ آن معیاری برای اندازه گیری تعرق است.

 

بررسی نفوذ پذیری غشاء

 • تئوری آزمایش

ابتدا به طور مختصر  به مساله ی نفوذ پذیری و نقل و انتقالات سلول ها می پردازیم:

 • سهولت نسبتا زیادی که برای نفود مواد محلول در محیط خارج به سلول وجود دارد، معمولا با تراوایی سلولی بیان می‌کنند. اهمیت موضوع بسیار زیاد است. تراوایی سلول اعمال تغذیه و دفع ، تبادلات مواد بین سلولی و محیط خارج را شامل می‌شوند. دو لایه لیپیدی عاری از پروتئین ، اساسا نسبت به مولکولهای بزرگ قطبی و یونها ناتراوا هستند و نقل و انتقال این ترکیبات از خلال غشا در جهت یا خلاف جهت شیب الکتروشیمیایی بوسیله پروتئینهای غشا انجام می‌شود که نقش کانال ، پمپ یا حامل غشایی را عهده‌دار هستند.
 • انتقال از خلال غشا غیر فعال یا فعال است. انتقال غیر فعال نوعی انتشار است که طی آن یک یون یا مولکول در جهت شیب الکتروشیمیایی و یا غلظتش حرکت می‌کند. در این نوع انتقال انرژی مصرف نمی‌شود. این نوع انتقال به دو صورت انتشار ساده و انتشار تسهیل شده صورت می‌گیرد. در انتقال فعال از انرژی جهت انتقال یون یا مولکول در جهت عکس شیب الکتروشیمیایی آن استفاده می‌شود. شیب یونی در انجام بسیاری از فرایندهای زیست شناختی اهمیت دارد. مثلا تمرکز شیبهای ترانس ممبران یونهای سدیم و پتاسیم برای هدایت تحریکهای الکتریکی در اکسون یک سلول عصبی ضروری است.

 

 
 • مواد و وسایل مورد نیاز آزمایش
 • ظرف شیشه ای (پلیت)
 • گلیسرین
 • NaClدرصد
 • پیاز قرمز
 • گلوکز
 • لام
 • لامل
 • قطره چکان
 • میکروسکوپ

 

 • شرح آزمایش
 • در این جلسه سه آزمایش را جهت بررسی نفوذ پذیری انجام دادیم. ابتدا چنیدن برش از اپیدرم پیاز قرمز تهیه کردیم.
 • در مورد گلیسرین، پس از قرار دادن اپیدرم پیاز قرمز روی لام یکی، دوقطره از گلیسرین روی آن ریختیم و پس از گذشت 5 دقیقه مشاهده کردیم.

 

 • در مرحله بعدی پس از 15 دقیقه مشاهده کردیم. و باز هم مثل مرحله قبل شاهد بی رنگ شدن برخی واکوئل های رنگی اپیدرم بودیم. پس از آن چند قطره آب به آن اضافه کردیم . و عکس زیر را شاهد بودیم که بیانگر ورود چربی به داخل سلول هاست.

 

 • در مورد گلوکز و NaCl4درصد،  ابتدا چند در ظرف شیشه ای برش هایی از اپیدرم پیاز را برای 5دقیقه قرار می دهیم. و همین طور در آب مقطر هم که حالت تورژسانس شده هم مشاهده کرده باشیم.(عکس اول صفحه بعد)

 

 

 

 • بعد از گذشت 5 دقیقه پلاسمولیز را در گلوکز و NaCl4درصد مشاهده کردیم. ابتدا برای گلوکز:

 

 • سپس برای NaCl4درصد:

 

 • پس از مشاهده دوباره در گلوکز و NaCl4درصد قرار دادیم تا دپلاسمولیزه شود.(عکس سمت راست: NaCl4درصد و عکس سمت چپ متعلق به گلوکز است)

 

 • نتیجه
 • نفوذپذیری NaCl بیش تر است.

اثر اسید و باز بر آنتوسیانین

 • تئوری آزمایش
 • آنتوسیانین در پرتقال خونی، گیلاس، توت فرنگی و سایر خوراکی‌های قرمز و بنفش رنگ مانند چای ترش یافت می‌شود، ممکن است میزان خطر ابتلا به عوارض قلبی و چاقی مفرط را کاهش دهد. انواع مختلفی از رژیم‌های غذایی ویژه لاغری وجود دارد که در همه آنها ادعا شده رعایت آنها باعث می‌شود افراد وزن کم کنند. ماده‌ای که در این دست از خوراکی‌ها به طور طبیعی پیدا می‌شود آنتوسیانین به انگلیسی: (Anthocyanin)، نام دارد. این ماده در همه گیاهانی که قد می‌کشند و اغلب گل‌ها و میوه‌ها دیده می‌شود. اما همچنین در برگ‌ها، ساقه‌ها و ریشه‌ها نیز پیدا می‌شود. در این قسمت‌ها، آنتوسیانین‌ها عمدتا" در غشای خارجی سلول‌ها متمرکز است. مقدار آنتوسیانین نسبتا" بالاست: برای مثال یک کیلوگرم تمشک حاوی حدود یک گرم و لوبیاهای قرمز و سیاه حدود ۲۰ میلی گرم است.رنگ آنتوسیانین‌ها بستگی به ساختار و میزان اسید ماده خوراکی دارد. بسیاری از آنتوسیانین‌ها در شرایط اسیدی قرمز رنگ هستند و هر چه میزان
/ 0 نظر / 60 بازدید