گزارش کار آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری اندازه گیری فشار خون

گزارش کار:

آزمایشگاه هماتولوژی

موضوع :

اندازه گیری فشار خون   

زمان آزمایش :

18/7/92 ساعت 15:15

تهیه کننده :

حامد افازاده

 

 


مقدمه :

فشار خون، نیروی است حاصل از انقباض بطن چپ قلب که به خون و در نتیجهء پمپاژ به دیوارهء شریان وارد می­شود. این فشار به صورت یک کسر بیان می­شود که صورت آن فشار سیستولی و مخرج آن فشار دیاستولی است.

فشار سیستولی حداکثر فشار ایجاد شده است که اولین صدا را در اندازه گیری ایجاد می­کند و توسط بطن به شریان و از شریان به خون وارد می­شود. این نیرو از قلب به آئورت وارد می­شود ولی اندازه گیری فشار مستقیم از آئورت امکان پذیر نیست. از آنجا که فشار در امتداد یک سطح یکسان است می­توان این فشار را از بازو نیز اندازه گیری کرد، که برای این منظور لازم است دست فرد هم سطح و در امتداد قلبش قرار داشته باشد.

فشار دیاستولی حداقل فشار ایجاد شده توسط قلب است که به آئورت وارد می­شود و دومین صدا در اندازه گیری را ایجاد می­کند. این نیرو در زمان استراحت قلب ایجاد می­شود و نتیجهء نیروی متقابلی است خون و دیواره شریان به یکدیگر وارد کرده و موجب ادامهء حرکت خون در رگ­ها می­شوند.

اندازه­گیری فشار خون با سه نوع دستگاه امکان پذیر است :

1- دستگاه فشار سنج جیوه­ای که فشار خون را به صورت ارتفاع ستون جیوه در استوانه مدرج نشان می­دهد.

 

2- دستگاه فشار سنج عقربه ای که فشار خون را به صورت حرکت یک عقربه در صفحهء دایره شکل مدرج نشان می­دهد.

3- دستگاه فشار سنج دیجیتال که فشار خون را به صورت عدد روی صفحه نمایشگر نشان می­دهد.

دستگاه مورد استفادهء ما در آزمایشگاه از نوع عقربه­ای است که از سه جزء اصلی تشکیل شده است. جزء اول پمپ هوا که یک حباب لاستیکی متصل به لوله ای از همان جنس می­باشد و یک پیچ برای تنظیم میزان ورود و خروج هوا دارد. جزء دوم کاف ، که یک تیوپ لاستیکی با روکش پارچه ای است که با یک لوله به پمپ و با لوله­ای دیگر به صفحهء نمایش عقربه دار متصل می­شود.

شرح آزمایش :

بازوی فرد داوطلب را در امتداد قلبش رو میز کار قرار دادیم و کاف را به دور بازو کمی بالاتر از چین آرنج بستیم. باید دقت کرد که لباس زیاد بین بازو و کاف نباشد و در صورت امکان کاف مستقیم و بدون مانع روی بازو بسته شود. سپس با لمس کردن نبض داوطلب را در محل خم آرنج پیدا کرده و دیافراگم گوشی پزشکی را در آن نقطه ثابت نگه داشتیم. در این مرحله با بستن پیچ تنظیم پمپ هوا و قرار دادن گوشی روی گوش­ها آمادهء اندازه گیری شدیم.

با فشار دادن پمپ، هوا را به داخل کاف پمپ کردیم و مشاهده شد که عقربه در صفحه شروع به حرکت کرد. این کار را تا جایی ادامه دادیم که مشاهده شد حرکت عقربه به سختی انجام می­گیرد. سپس پیچ تنظیم پمپ را به آرامی و خیلی کم باز کردیم تا هوا به آرامی خارج شده و عقربه به سمت صفر حرکت کند.زمانی که اولین صدا شنیده شد عددی که توسط عقربه نمایش داده می­شد را به حافظه سپردیم و منتظر ماندیم تا صداها کمتر و غیرواضح شوند. در زمان شنیدن آخرین صدای واضح باز هم عدد که توسط عقربه نمایش داده شد را خواندیم و به کار خود پایان دادیم.

مشاهدات :

اعداد نمایش داده شده توسط عقربه به ترتیب 12 و 8 بود که در اصطلاح به صورت 12 روی 8 بیان می­شود.

/ 0 نظر / 49 بازدید