گزارش کار آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری آشنایی با لام نئوبار

گزارش کار:

آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری

موضوع :

آشنایی با لام نئوبار  

   زمان :

دوشنبه 10/7/92 ساعت 15:15

تهیه کننده :

حامد اقازاده

 

 

 

مقدمه :  لام نئوبار یا توما:

از دو مستطیل شفاف در وسط تشکیل شده است که دارای درجه بندی برای شمارش گلبول سفید و قرمز است. هر مستطیل در زیر میکروسکوپ به صورت یک مربع ۳ میلیمتری که به ۹ مربع ۱ میلیمتری تقسیم شده است مشاهده می شود. مربع هایی که در چهارگوشه قرار دارند مسئول شمارش گلبول سفید می باشند و مربعی که در وسط قرار دارد، دارای تقسیم بندی ریزی است که برای شمارش گلبول قرمز باشد.

 

 

شرح کار :

پس از آشنایی تئوری با لام نئوبار، برای درک بهتر مطلب لام در زیر میکروسکوپ نوری مشاهده کردیم. تقسیم بندی ها برای شمارش فاکتورهای خونی در جلسات بعد مورد توجه قرار گرفت. مربع های موجود در گوشه ها برای شمارش گلبول های سفید و مربع مرکزی برای شمارش گلبول های قرمز به کار می رود که خود شامل تقسیم بندی ریزتری است.

/ 0 نظر / 155 بازدید