گزارش کار آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری شمارش WBC به روش دستی

گزارش کار:

آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری و میکروبیولوژی 2

 

تهیه کننده :

حامد اقازاده

 

موضوع :

 شمارش WBC به روش دستی 

 

   زمان :

دوشنبه 10/7/92 ساعت 15:15

 

 

 

 

مقدمه :

گلبول­های سفید سلول­های دفاعی بدن در مقابل پاتوژن ها هستند که بر اساس پاتوژنی که به آن پاسخ می­دهند، انواع مختلفی دارند و وظایف متفاوتی را در بدن به عهده می­گیرند. به طور کلی از نظر مورفولوژیک و تصویری که از WBC ها زیر میکروسکوپ دیده می­شود می­توان آنها را به دو گروه کلی تقسیم کرد. دسته ای که سیتوپلاسم آنها گرانول ندارد (آگرانولوسیت)، و دیگری دسته ای که سیتوپلاسم آنها گرانول دارد(گرانولوسیت).

آگرانولوسیت­ها (که سیتوپلاسم آنها بی دانه است) خود به دو دسته تقسیم می­شوند، یکی لنفوسیت­ها که 25 تا 30 درصد از WBC های خون را تشکیل می­دهند و ویژگی ظاهری و تمایز دهندهء آن­ها سیتوپلاسم نا منظم و هستهء درشت و گرد با هالهء آبی رنگ است. و دیگری مونوسیت­ها که وجه تمایزشان سیتوپلاسم منظم و هستهء لوبیایی شکل با هالهء خاکستری است، که 3 تا 7 درصد از WBC های خون را شامل می­شوند.

گرانولوسیت­ها با سیتوپلاسم دانه دار شامل سه گروه می­شوند :

1-   نوتروفیل­ها که گرانول­های آبی یکنواخت و سر سوزنی دارند، و هسته ای 3 تا 6 قسمتی (که توسط کروماتین به هم متصلند) آن­ها را از دیگر WBCها متمایز می­کند و 60 تا 70 درصد WBCهای خون را به خود اختصاص می­دهند.

2-   ائوزینوفیل­ها با فرآوانی 2 تا 4 درصد که شاخص آن­ها گرانول­های قرمز آجری و هستهء دوقسمتی آن­هاست.

3-   بازوفیل­­ها با هستهء دو قسمتی که نهایتاً یک درصد از WBCها را در گروه خود دارند و تفاوتشان با ائوزینوفیل­ها در رنگ آبی تا بنفش گرانول­های سیتوپلاسمی آن­ها می­باشد.

تعداد WBC ها در خون همیشه و در بین افراد مختلف یکسان نیست. به طوری که آقایان بین 7 تا 9 هزار، خانم­ها بین 5 تا 7 هزار و نوزادان تا 11 هزار WBC در هر میلیمتر مکعب از خونشان دارند.

اگر تعداد WBCها در خون از حد نرمال بیشتر باشد به آن لوکوسیتوز گویند که می­تواند فیزیولوژیک (مثلاً در مواقع عصبانیت و استرس و یا در زنان باردار و نوزاد باشد که طبیعی است) و یا پاتولوژیک باشد (مثلاً در بیماری­های عفونی مثل بونشیت یا مننژیت تعداد WBC ها کاهش می­یابد).

از طرفی اگر تعداد WBC به کمتر از 3 هزار در هر میلیمتر مکعب از خون رسد، به آن لوکوپونی می­گویند که باز هم می­تواند به صورت فیزیولوژیک ویا پاتولوژیک در بدن اتفاق بیافتد. حالت فیزیولوژیک لوکوپونی خیلی نادر است و در شرایطی مثل سرمای خیلی شدید محتمل است. در حالی که حالت پاتولوژیک می­تواند بعد از عفونت­های شدید و یا در بیماری هایی مانند ایدز HIV و سرطان خون به وجود آید و در هر صورت این کاهش شدید WBC به شدت خطرناک و نشان دهندهء کاهش شدید سطح ایمنی بدن است.

روش کار :

روش کار در شمارش دستی WBCها تفاوت اندکی با شمارش RBC به کمک لام نئوبار دارد، که این تفاوت در مربع های مورد توجه برای شمارش است و به طور کلی شامل مراحل زیر است :

1-   سوراخ کردن نوک انگشت با لنست

2-   نزدیک کردن ملانژور به محل خونریزی جهت بالا آمدن خون تا عدد یک بر اساس درجه بندی ملانژور

3-   مکش محلول مارکانو از شیشه ساعت به ملانژور بوسیلهء لولهء لاستیکی (محلول مارکانو علاوه بر رقیق کردن خون موجب از بین رفتن RBCها شده و از اشتباه در شمارش آن­ها جلوگیری می­کند)

4-   قرار دادن ملانژور در دستگاه شیکر به مدت یک دقیقه

5-   قطره گذاری اول روی شیشه ساعت برای جلوگیری از خطا و سپس روی لام نئوبار

6-   شمارش WBCها زیر میکروسکوپ به روش زیگ زاگ در هر مربع بزرگ

7-   جمع کردن اعداد حاصل از شمارش W1 تا w4 و تقسیم آنها بر 4 (برای بدست آوردن میانگین) و سپس ضرب کردن در عدد رقت (20) و پس از آن ضرب کردن در عدد 10 (برای محاسبهء تعداد در هر میلیمتر مکعب)

نکته : مربع های مورد استفاده برای شمارش WBC، چهار مربع واقع در چهار رأس بزرگترین مربع است که هریک به 14 مربع کوچکتر تقسیم می­شوند و در شکل زیر با حرف W نمایش داده شده است.

 

محاسبات :

W1= 30,W2=23,W3=36,W4=44,Wt= 133

(133/4)*20*10=6650


/ 0 نظر / 140 بازدید