گزارش کار آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری خواندن نوار قلب

 گزارش کار:

آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری

موضوع :

بررسی خواندن نوار قلب

   زمان :

دوشنبه 10/7/92 ساعت 15:15

تهیه کننده :

حامد اقازاده


 

 

مقدمه :

در جلسه پیش آموختیم که نوار قلب چگونه گرفته می­شود و چه اطلاعاتی به پزشک می­دهد. حال می­خواهیم بدانیم که پزشک این اطلاعات را چگونه از نوار قلب بدست می­آورد، خواندن صحیح نوار قلب چگونه است و به چه چیزهایی در نوار قلب باید توجه کرد؟!

نحوهء خواندن الکتروکاردیوگرام

برای تفسیر و اصطلاحاً خواندن یک ریتم قلبی، مساله‌ی مهم توجه به تمام اجزا، امواج، قطعات و فواصل موجود بر روی نوار ریتم، قبل از قضاوت در مورد آن، می‌باشد. جهت جلوگیری از سردرگمی، می‌بایست یک توالی منطقی را در ذهن خود ترسیم، و در مواجهه با هر ریتم قلبی، از آن توالی پیروی کنید. برای این مهم، روش 5 مرحله‌ای زیر را پیشنهاد می‌کنیم :

قدم اول: سرعت ضربان قلب را محاسبه کنید

قدم دوم: نظم را پیدا کنید

قدم سوم: امواج P را نگاه کنید

قدم چهارم: به فواصل PR توجه کنید

قدم پنجم: عرض کمپلکس‌های QR را مورد توجه قرار دهید

 

قدم اول: محاسبه‌ی سرعت ضربان قلب

برای تعیین سرعت ضربان قلب از روی الکتروکاردیوگرام، روش‌های متعددی وجود دارند. 4 روش شایع، در زیر معرفی می‌شوند:

روش اول: روش 6 ثانیه‌ای

روش دوم: روش مربع‌های بزرگ

روش سوم: روش مربع‌های کوچک

روش چهارم: روش ترتیبی

 

 

روش 6 ثانیه‌ای

این روش ساده‌ترین، سریع‌ترین و فراوان‌ترین روش اندازه‌گیری سرعت ضربان قلب از روی الکتروکاردیوگرام می‌باشد؛ که برای محاسبه‌ی ریتم‌های نامنظم و برادیکارد، نسبت به سه روش دیگر اولویت دارد. در این روش، 6 ثانیه از یک نوار ریتم انتخاب می‌شود (30 مربع بزرگ)، و سپس تعداد کمپلکس‌های QRS در این فاصله‌ی 6 ثانیه‌ای شمرده و در عدد 10 ضرب می‌شود تا تعداد ضربان قلب در یک دقیقه به دست آید.

 

 

 

روش مربع‌های بزرگ

چنانچه گفته شد، هر مربع بزرگ بر روی محور افقی معادل 2/0 ثانیه است. با این پیش زمینه، در این روش تعداد مربع‌های بزرگ بین دو کمپلکس QRS متوالی شمرده شده و عدد 300 را به تعداد مربع­های بزرگ تقسیم می‌کنیم.

 

روش‌ مربع‌های کوچک

چنانچه گفته شد، هر مربع کوچک بر روی محور افقی معادل 04/0 ثانیه است. با این پیش زمینه، در این روش عدد 1500 را بر تعداد مربع‌های کوچک بین دو کمپلکس QRS تقسیم می­کنیم.

 

روش ترتیبی (sequential)

در این روش یک موج را که دقیقاً بر روی یک خط تیره‌ی بزرگ قرار گرفته است پیدا کنید. خطوط تیره‌ی بعدی به ترتیب معرّف 300، 150، 100، 75، 60 و 50 هستند. یعنی اگر موج R بعدی روی خط تیره‌ی بعد افتاده باشد، تعداد ضربان قلب 300 و اگر روی خط تیره‌ی دوم افتاده باشد، تعداد ضربان قلب 150 است، الی آخر. در بسیاری از موارد چون موج R بعدی دقیقاً روی خط تیره واقع نمی‌شود، این روش یک محاسبه‌ی تخمینی است؛ اما چون به محاسبه‌ی خاصی احتیاج ندارد، روشی بسیار پرطرفدار می‌باشد

 

 

تعداد ضربان طبیعی قلب بین 60 تا 100 ضربه در دقیقه می‌باشد که به صورت فیزیولوژیک می­تواند کمتر(مثلاً در ورزشکاران) و یا بیشتر (مثلاً در نوزادان) باشد. اگر تعداد ضربان قلب به صورت پاتولوژیک از 60 ضربه در دقیقه کمتر باشد، ریتم مورد نظر برادیکاردی (bradycardia) و اگر از 100 ضربه در دقیقه بیش‌تر باشد، تاکیکاردی (tachycardia) نام دارد.

در گام­های بعدی تفسیر نوار قلبی، هر بی نظمی یا هر تغییر کوچک در نمودار ریتم قلبی نشان دهندهء یک بیماری یا اختلال خاص می­باشدکه بحثی تخصصی و خارج از حیطهء این کلاس می­باشد، پس به همین اندازه اکتفا می­کنیم و پیگیری گام­های بعدی را به ذهن­های کنجکاو میسپاریم.

 

/ 0 نظر / 131 بازدید