# الکتروکاردیوگرام

گزارشکار آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری نوار قلب (الکتروکاردیوگرام)

به نام خدا  نام نویسنده : حامد افازاده گزارش کار: آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری موضوع : نوار قلب (الکتروکاردیوگرام)  زمان آزمایش : دوشنبه 1/7/92 ساعت 15:15     مقدمه :   الکتروکاردیوگرام یا نوار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 1073 بازدید

گزارشکار آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری نوار قلب (الکتروکاردیوگرام)

به نام خدا  نام نویسنده : حامد افازاده گزارش کار: آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری موضوع : نوار قلب (الکتروکاردیوگرام)  زمان آزمایش : دوشنبه 1/7/92 ساعت 15:15     مقدمه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید