# حامدآقازاده

حامد آقازاده

دوستان ادرس اصلی وبلاگ کامل به www.hamedaghazadeh.blogfa.ir تغییر یافت.لطفا به این ادرس مراجعه کنید.    https://www.researchgate.net/profile/Hamed_Aghazadeh https://hamedaghazadeh.wordpress.com/2018/10/04/hamed_aghazadeh https://plus.google.com/+Hamedaghazadeh https://www.facebook.com/hamed.aghazadeh   https://tehran.academia.edu/HamedAghazadeh https://www.goodreads.com/Hamedaghazadeh http://ir.viadeo.com/en/profile/hamed.aghazadeh https://www.xing.com/profile/Hamed_Aghazadeh https://twitter.com/Hamedaghazadeh https://www.linkedin.com/in/hamed-aghazadeh-74162434 http://tabrizu.academia.edu/HamedAghazadeh https://scholar.google.com/citations?user=7J5UtSYAAAAJ&hl=en https://www.irexperts.ir/Webforms/UserHome/Expert.aspx?EID=290585 https://www.quora.com/profile/Hamed-Aghazadeh https://www.pubfacts.com/author/hamedaghazadeh https://myopportunity.com/profile/hamed-aghazadeh/nw https://soundcloud.com/hamed-aghazadeh  https://orcid.org/0000-0001-7288-021X روزی که زیر خاک تن ما نهان شود وانها که ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 234 بازدید