# شمارش_WBC_به_روش_دستی

گزارش کار آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری شمارش WBC به روش دستی

گزارش کار: آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری و میکروبیولوژی 2   تهیه کننده : حامد اقازاده   موضوع :  شمارش WBC به روش دستی       زمان : دوشنبه 10/7/92 ساعت 15:15         مقدمه : گلبول­های سفید سلول­های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 140 بازدید