# نوار_قلب

گزارش کار آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری خواندن نوار قلب

 گزارش کار: آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری موضوع : بررسی خواندن نوار قلب    زمان : دوشنبه 10/7/92 ساعت 15:15 تهیه کننده : حامد اقازاده     مقدمه : در جلسه پیش آموختیم که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 100 بازدید